Informacje ogólne o LPG

 

LPG to skrót od angielskiego Liquefied Petroleum Gas  nazwa mieszaniny propan-butanu. Używany jest w formie fazy gazowej, ale przechowywany w zbiornikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł zasilania.

LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi.

LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. W wielu krajach wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie (głównie w Holandii, Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) oraz w Indiach i Korei.

Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena.LPG w temperaturze pokojowej ulega skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atmosfer. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Zbiorniki, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 80% objętości, aby uniknąć rozerwania zbiorników przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania instalacji gazowej której cena jest głównie uzależniona od parametrów samochodu (pojemność, ilość cylindrów i moc). Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.

Reduktor LANDIRENZO LI02

Reduktor LOVATO HP / SUPER HP

Listwa wtryskowa 4-cylindry HANA2000

Listwa wtryskowa 4 cylindry LANDIRENZO

Sterownik STAG-300 ISA2

Sterownik LANDIRENZO EVO 2-3-4 cylindry LPG / CN

Przełącznik benzyna-gaz LOVATO SMART LPG / CNG

Przełącznik benzyna-gaz LANDIRENZO OMEGAS LPG